CONTE DE LA I EL

CONTE DE LA I EL

por CAPELL TOMAS FERMIN

Què es pretén amb aquests contes? Associar cadascuna de les grafies amb el so o els sons que representa mitjançant la utilització d'onomatopeies.Fomentar la creativitat del nen en els aspectes: mimíc, verbal i plàstic.